FIBANK OFFICES

 
КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА РЕДИЗАЙН НА ОФИСИТЕ НА БАНКАТА

ЛОКАЦИЯ: БУЛ. СТАМБОЛИЙСКИ & ПЛОЩАД НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПЛОЩ: 625 кв.м

fibank-interior-design-competition_cgi_0001

Банките и банковата индустрия са допринесли изключително много за растежа на световната икономика още от тяхното създаване и след дълъг период на хибернация от края на 1970 до 2008, необходимостта от сериозна промяна в бизнес модела на банките днес е очевидна. Липсата на доверие от страна на клиентите расте. Все повече хора се отказват от услугите на традиционната банкова система,избирайки алтернативните финансови услуги.

  Днес клиентите изискват персонално обслужване, съобразено с нуждите им и добавена стойност – индивидуална за самите тях, а това от своя страна изисква промяна в бизнес модела. Потребителското преживяване днес е по-развито от всякога. Цифровите услуги са достъпни в реално време и навсякъде. Затова, оценявайки финансови институции днес, потребителите не сравняват различните банки, а преживяването, което получават.Фокусът трябва да е върху подхода, а не върху технологиите. За пример под мобилно банкиране не трябва да се разбира просто мобилно приложение. Вместо това трябва да се възприеме концепцията, че банката следва да е там където е клиентът. Банковите услуги трябва да се предлагат точно там, където и когато им наложи жизненият и бизнес контекст – без банката да присъства физически. Следвайки логиката след време тези тенденции и постоянно развиващи се технологии биха превърнали банковите офиси, които познаваме и използваме днес, в ненужни обществени пространства. Тази трансформация обаче не става бързо, за целта ще са нужни години на плавен преход преди тя да бъде интегрирана напълно, затова и концепцията на проекта за ребрандиране на офисите на Fibank е насочена към този междинен етап – етапът на метаморфозата.Проектът цели да създаде нов тип банкови офиси с пространства, които от една страна позволяват да се запази конвенционалната функционална схема с досегашните познати зони за обслужване на клиентите, като фронт офиси, каси и салони за кредитиране, а от друга да се създаде възможност за плавна трансформация, осигурявайки повече място за постоянно развиващото се самообслужване и асистирано самообслужване. Освен функционално, проектът предвижда промени и в използваните до сега интериорни материали, като по този начин засилва още повече своята концепция. Белите метални рамки, ажурните мебели и перфориранта ламарина създават по-светли, по-просторни и лесни за ориентация пространства, също така и по-гъвкава и адаптивна работна среда, без да нарушават конфеденциалността и безопасността на операциите. 

 

Всички тези намеси биха превърнали офисите на Fibank в модерни работни и обслужващи пространства, готови за адаптирането на бъдещите тенденции и развитие на технологиите, докато в крайна сметка всеки един от тях не се превърне в офис за напълно самостоятелно банкиране.

Функционално разпредение на банковия офис преди намесата и след намесата

fibank-interior-design-competition_old_floorplan_0001
fibank-interior-design-competition_new_floorplan_0001
fibank-interior-design-competition_cgi_0002
fibank-interior-design-competition_cgi_0003
fibank-interior-design-competition_cgi_0004
fibank-interior-design-competition_cgi_0005
fibank-interior-design-competition_folding_0001
fibank-interior-design-competition_folding_0002
fibank-interior-design-competition_folding_0003
fibank-interior-design-competition_folding_0004

Функционално разпредение на банковия офис преди намесата и след намесата

fibank-interior-design-competition_old_floorplan_0002