ISO[NATION] КОНКУРС
от MOO architecture design competitions

ПОЧИТНА НАГРАДА

 Какво е къщата ? За всеки отговорът е различен. За едни тя се асоциира с безопастност, уют, място на което да останеш сам със себе си, където да се скриеш от света – крепост. За други тази крепост е деноминирана до подслон, място през което преминаваш за да излезеш пак сред света.    Без значение от възприятията на човек домът е място за хранене, спане, създаване и игра или поне това беше функцията му до сега .... Пандемията от Covid-19 създаде много паника и проблеми в обществото и света като цяло, но и зададе много въпроси, посочи много проблеми. Един от тях е точно какво е къщата? В един момент домът бе натоварен с всички лични и социални дейности свързани с живота на човек. Той се превърна в работно място, зала за тренировки, място за „разходка“ и макар всеки да смяташе домът си за достатъчен, той не бе пригоден за нещо подобно.  Allone house, както името подсказва, е място на което човек може да бъде сам, но и да бъде единен с околните. Макар и разположена на малка площ – 120 м2, заради своята вертикална структура къщата подсигурява и двете части – личната и социалната. За целта са предвидени модули за работа – 5м2 , спане – 7.5м2 , хранен – 18 м2 и дневна – 18 м2, но по-важно всички те са обърнати към природата. По-голямата част от къщата всъщност е тя, зеленина и площи свободни за всеки тип функция нужна на дадено домакинство. Люлки, пързалки, лятно кино, тренировка и всякаква активност на открито за големи и малки,  които са важни за обитателите на къщата са възможни. Също така къщата разчита на възобновяеми източници на енергия и природни ресурси със своята система от фотоволтици и резервоари за вода.   Аllone house е крепост за всеки. 
moo3 architectural competition for designing a work and living space in times of pandemic